`
   

  Menu

 

  PROMIENNIKI, PROMIENNIK, GAZOWE CERAMICZNE PG, GAZOWY

promienniki gazowe ceramiczne PG

Przyłączony promiennik do sieci gazowej i elektrycznej uruchamiany jest włącznikiem elektrycznym przy czym układy sterujące (automatyka) uruchomią promiennik. Gdy gaz spalany na powierzchni płytek ceramicznych rozgrzewa je do temperatury ok. 800 ÷ 950 °C i wtedy następuje pełna moc emisji promieniowania podczerwonego.

Sprawność promienników ceramicznych jest bardzo wysoka, rzędu 93%.

Komfort cieplny:

Promieniowanie to nie jest szkodliwe, nie ogrzewa powietrza, przenika przez nie jak promieniowanie słoneczne i dopiero na styku z przedmiotami i ludźmi przebywającymi w zasięgu jego działania zamienia się w energię cieplną. Stąd, rozgrzani tym promieniowaniem mówimy o komforcie cieplnym a nie o temperaturze otoczenia. Temperatura otaczającego nas powietrza będzie nawet o kilka stopni niższa niż odczuwalny przez nas komfort cieplny.

Takie rozwiązanie ogrzewania za pomocą promienników podczerwieni ma wiele zalet. Ważnym elementem w konstrukcji promiennika jest to, że możemy wyprowadzić spaliny na zewnątrz hali bez konieczności budowy kominów. Jest to ważne dla hal szczelnych o małej krotności wymiany powietrza, gdyż w ten sposób usuwamy parę wodną, która w takich warunkach mogłaby się wykraplać wewnątrz hali.

Nie ogrzewając powietrza w sposób bezpośredni unikamy największych strat ciepła przez strop, nieszczelne okna, drzwi i nie ocieplone ściany. Unikamy migracji kurzu i innych cząstek znajdujących się w powietrzu, co przy ogrzewaniu konwencjonalnym jest widoczne nad każdym grzejnikiem.

Sterowanie:

Sterowanie promiennikiem lub systemem ogrzewania sprowadza się do czynności "załącz-wyłącz". Dzięki układom automatyki nie wymaga stałego nadzoru w czasie pracy, ani wyspecjalizowanej obsługi. Układ elektronicznej automatyki zapewnia nam całkowite bezpieczeństwo użytkowania. Czuwa nad wypływem gazu, nad obecnością płomienia, zapala mieszankę gazowo-powietrzną, otwiera i zamyka zawory gazowe.

Zanik płomienia lub brak dopływu gazu powoduje samoczynne zamknięcie zaworów gazowych i zablokowanie układu pracy iskrownika .

Dostosowanie do warunków pomieszczenia:

System ogrzewania nie musi ogrzewać całej powierzchni hali a tylko tę część (strefę), którą potrzebujemy lub pojedyncze stanowisko pracy.Do pełnego komfortu obsługi systemu ogrzewania promiennikowego można zastosować "Sterownik programowalny" z sondą temperatury, który pozwala zaprogramować temperaturę komfortu cieplnego w cyklu tygodniowym w wybtanym zakresie temperatur.

Zastosowanie:

Promienniki ceramiczne gazowe Gwarsol mają bardzo szerokie zastosowanie. Oprócz wszelkiego rodzaju obiektów o dużej kubaturze i tych powyżej 3,5 m wysokości, możemy stosować je w obiektach otwartych oraz w procesach technologicznych.

Zastosowanie podstawowe:

hale przemysłowe i magazynowe
hangary
zakłady remontowe taboru kolejowego, tramwajowego
warsztaty samochodowe, metalowe, itp.
kościoły
stadiony, sale gimnastyczne i inne obiekty sportowe zamknięte i otwarte
hurtownie
hale targowe, wystawowe, ekspozycyjne
obiekty i przestrzenie zadaszone lub otwarte:

rampy
perony, dworce, przystanki, przejścia celne
stocznie produkcyjne i remontowe
stadiony piłkarskie, korty tenisowe, itp
miejsca zebrań, place, pasaże, tarasy, ogrody

Zastosowanie dla celów technologicznych:

suszenie metali w procesach produkcyjnych
suszenie w malarniach przy farbach niepalnych
utrzymywanie stałej temperatury w procesie produkcji okien itp.
suszenie drewna, tkanin, w procesach wygrzewania, odmrażania różnych materiałów

Typy promienników:

Opracowano siedem typów promienników podczerwieni z pojedynczymi palnikami PG1 i z podwójnymi palnikami PG2.

 

Jednostki miary

PG1-3

PG1-6

PG1-9

PG1-12

PG2-12

PG2-18

PG2-24

Moc cieplna

kW

3,2

6,2

9,3

12,4

12,4

18,6

24,8

Zużycie gazu:

 

 

 

 

 

 

 

 

-LPG

kg/h

0,24

0,49

0,73

0,94

0,98

1,46

1,88

-GZ 35

m 3 /h

0,46

0,87

1,45

1,78

1,75

2,92

3,52

-GZ 41

m 3 /h

0,38

0,76

1,12

1,52

1,52

2,25

3,04

-GZ 50

m 3 /h

0,33

0,67

1,08

1,28

1,26

2,16

2,56

Przyłącze gazu

 

1”

1”

3”

3”

3”

1”

1”

Zasilanie elektryczne

V/Hz

220/240V + zero robocze, 50 Hz

Pobór mocy elektrycznej

VA

20

40

Ciśnienie zasilania dla gazu:

GZ 35 - 13 mbar.
GZ 41 - 20 mbar.
GZ 50 - 20 mbar.
propano - butan, propan - 36 mbar.

<<wybrane realizacje>>

  JIMwent,  60-410 Poznań ul. Olszyńska 10 |  Tel/fax (0 61) 833 65 24    tel. kom. 0 609  293 502